Waarom kiezen voor de Noorderschool

De keuze voor een school is erg belangrijk. Uw kind brengt er immers een belangrijk deel van zijn of haar jeugd door. Kom daarom gerust eens langs voor een kennismaking. Dan kunnen wij bespreken wat voor u belangrijk is. Hier hebben we alvast een paar voordelen van obs Noorderschool op een rijtje gezet:
 • We zijn een kleine, laagdrempelige school met circa 140 leerlingen verdeeld over zes groepen, waardoor een leerling vrijwel altijd in een combinatieklas zit.
 • De communicatielijnen zijn kort. Iedereen kent elkaar en we spreken elkaar gemakkelijk aan.
 • We hebben een goed en veilig pedagogisch klimaat. We hebben respect voor elkaar en houden ons aan afspraken. Onze leerkrachten zorgen voor orde en regelmaat.
 • Kinderen gaan graag naar De Noorderschool en geven de school een 8,6. Ze zijn blij met de goede sfeer en dat er niet gepest wordt.
 • We zorgen voor een gedegen basis wat betreft rekenen, spelling en (begrijpend) lezen en zorgen dat leerlingen in de juiste jaargroep passend bij hun eigen niveau leren.
 • Door onze aanpak met The leader in me leren de kinderen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces. Je bent medeverantwoordelijk voor wat je wilt leren. Je moet zelf oplossingen bedenken voor je eigen vraagstukken en daarbij hulp vragen als het nodig is.
 • In het Talentenlab gaan leerlingen van groep 5 t/m 8 vanuit een eigen onderzoeksvraag op ontdekkingstocht wat betreft de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Hierbij maken ze gebruik van alle beschikbare informatiebronnen én natuurlijk hun eigen talenten. 
 • We zetten in op het gebruik van moderne ict-middelen zoals Chromebooks. Bij rekenen verwerken we vanaf groep 3 de leerstof digitaal.
 • Bij Klasse(n) in Kunst, ook wel KiK genoemd, worden de groepen gemixt en besteden we aandacht aan kunst & cultuur, natuur & techniek en muziek. Dit draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen. 
 • 3-4 keer per jaar organiseren we het Noorderschooltheater voor en door de kinderen. De kinderen kunnen en mogen voor elkaar optreden, zowel individueel als in een groepje. Bij de optredens kunt u denken aan dansen, zingen, acteren, goochelen, playbacken of een instrument bespelen. Theater daagt kinderen uit om ideeën en vaardigheden te combineren, stimuleert de verbeeldingskracht en vergroot het zelfvertrouwen.
 • Tijdens 'ontmoetingsonderwijs' maken de leerlingen van groep 7-8 onder leiding van een gastdocent kennis met de grote wereldreligies: Hindoeïsme, Boeddhisme, Christendom, Jodendom en Islam. Zo leer je meer van de wereld om je heen.
 • In Oostzaan leven kinderen veel buiten en wij zorgen ook dat we veel buiten leren. Met Het Twiske als 'achtertuin' hebben we daar volop mogelijkheden voor. De leerlingen van groep 5 of 6 (afhankelijk van de samenstelling van de combinatiegroepen) werken één groeiseizoen in de schooltuinen gelegen aan de Twiskeweg (naast de sporthal).  Een speciale vakleerkracht begeleidt de lessen op de tuin. In het gebouwtje dat zich bevindt op de schooltuincomplex organiseert zij geregeld activiteiten met de opbrengsten uit schooltuin, bijvoorbeeld bloemschikken en koken.
 • We zijn veel in beweging en spelen dagelijks buiten. Eén keer per week gaan de kinderen vanaf groep 3 en 4 naar Sporthal Oostzaan. De kinderen van groep 5 t/m 8 gymmen twee keer in de week in gymzaal De Greep of Sporthal Oostzaan. Alle gymlessen van groep 3 t/m 8 worden gegeven door een vakdocent gym. De groepen 1-2 gymmen in het speellokaal samen met de groepsleerkracht.
 • We zijn een erkende Gezonde School. Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl.
 • We hebben een continurooster met lange en korte dagen. Dit bevordert de rust en regelmaat op school en zo beschikken we over meer effectieve leertijd. 
 • De lunch is all inclusive en wordt verzorgd door de school. U hoeft 's morgens dus geen broodjes te smeren. Elke middag dekken we de tafel en gaat iedereen rustig zitten om samen te genieten van een goed lunchassortiment met brood, beleg en zuivel. Vrijdag is tosti-dag voor de leerlingen uit de groepen 5-8. Na de lunch gaan we nog even lekker buiten spelen, zodat we 's middags weer fris de klas in gaan.
 • Voor dagelijks fruit om 10.00 uur kunt u een aantrekkelijk geprijsd abonnement afsluiten. Iedere ochtend wordt divers seizoensfruit vers aangeleverd.
 • We hebben een eigen schoolbibliotheek waar leerlingen dagelijks boeken kunnen lenen. Deze boeken worden ook gebruikt voor het tutorlezen.
 • Vanaf groep 3 gaan we elk jaar aan het begin van het schooljaar een aantal dagen op schoolkamp waardoor de leerlingen van een combinatiegroep elkaar beter leren kennen en zich verbonden voelen met elkaar. Groep 1-2 gaat in het voorjaar gezellig met elkaar een dag op schoolreis.
 • Ouderbetrokkenheid vinden we erg belangrijk. We vragen hulp van de ouders bij het geven van gastlessen of workshops, bijvoorbeeld op het terrein van kunst & cultuur en natuur & techniek, het maken van uitstapjes en het organiseren van activiteiten. Naast de formele contactmomenten zoals de 10-minutengesprekken, organiseren we jaarlijks een informele picknick. Iedereen neemt iets lekkers mee en we voeren leuke gesprekken met elkaar.
 • We hebben een mooi, modern schoolgebouw ontworpen door onze dorpsgenoot, ontwerper Piet Boon. Een fijne plek om te leren.
 • Met Berend Botje bieden we buitenschoolse opvang aan in de school waardoor u zich als (werkende) ouder geen zorgen hoeft te maken over de opvang van uw kind voor- en na schooltijd.

Leerkrachten aan het woord

"De samenwerking met collega's is goed en op elkaar afgestemd."

"Wij vinden dat wij samen verantwoordelijk zijn voor alle kinderen en dat je elkaars kinderen aan mag spreken. Dit vind ik erg prettig en zorgt ervoor dat het schoolklimaat goed is."