Ons team

Het team van de Noorderschool bestaat uit twaalf medewerkers, waaronder een administratief medewerkster en een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Gezamenlijk staat ons team garant voor kwalitatief goed en uitdagend onderwijs.

Schoolleiding
De directeuren van de Noorderschool zijn tevens directeur bij Obs de Weidevogels in Purmerend. Door deze constructie kunnen we de kosten voor het management zo laag mogelijk houden en is er meer budget beschikbaar om in te zetten voor de groepen.

Onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel
  • Groepsleerkrachten: vrijwel alle groepen hebben twee groepsleerkrachten. Beiden zijn verantwoordelijk voor de groep. Het spreekt voor zich dat zij elkaar op de hoogte houden van de zaken die spelen in de klas.
  • Coördinator leerlingenzorg, die de extra zorg en begeleiding coördineert voor kinderen die dat nodig hebben. Samen met de leerkracht, ouders -en regelmatig ook de leerling- zoeken we naar oplossingen.
  • Vakleerkrachten gym die vanaf groep 3 wekelijks gymles verzorgen in gymzaal De Greep en Sporthal Oostzaan. 
  • Gastdocenten verzorgen ons ontmoetingsonderwijs waarin leerlingen kennis maken met de wereldreligies.
  • De directeur van Noorderschool is tevens directeur van 't Carrousel in Purmerend. 
  • Administratief medewerker: zij is een dag per week aanwezig om ons te ondersteunen.
Lerende organisatie
De directie van de Noorderschool heeft de deskundigheid van haar personeel hoog in het vaandel staan. Uitgangspunt is dat een organisatie zich alleen maar kan verbeteren als mensen zichzelf ontwikkelen. Binnen onze school worden onze organisatiedoelen en de individuele ontwikkeldoelen van medewerkers op elkaar worden afgestemd.

Professionele leerteams Oostzaan XL
De openbare scholen van Oostzaan werken samen onder de noemer Oostzaan XL. Collega's van de Noorderschool, de Kweekvijver en De Rietkraag vormen per bouw een professioneel leerteam. Ze werken samen, maken gebruik van elkaars expertise en wisselen ervaringen uit. Gedurende het schooljaar komen de leerkrachten in leerteams een aantal keer bij elkaar. We zijn trots op deze samenwerking en gaan daar mee door.

Stagiaires
De Noorderschool vindt het belangrijk om stagiaires van de PABO, de ROC's uit de omgeving en de Praktijkschool de gelegenheid te geven om stage te kunnen lopen bij ons op school. 

 
 

Leerkrachten aan het woord

"Wij dagen uit tot leren en samenwerken."

"Op onze kleinschalige school helpen en zorgen we voor elkaar. We hebben een goede communicatie binnen het team, met de leerlingen en de ouders."