Kunst & cultuur

Kunst en cultuur zijn speerpunten van de Noorderschool en we werken projectmatig aan meerdere disciplines zoals muziek, beeldende vorming, drama, dans, literatuur, cultureel erfgoed en fotografie. Cultuuroverdracht is van groot belang voor ieders betrokkenheid bij de samenleving. Door kennis te nemen van diverse kunsten en culturen ontwikkelen leerlingen begrip voor andere normen, waarden en culturen. Cultuureducatie stimuleert kinderen bovendien om andere 'talen te spreken', waardoor onvermoede talenten boven kunnen komen: leerlingen met een taalachterstand blijken bijvoorbeeld een groot toneeltalent te zijn. Daarnaast is creativiteit van groot belang voor onze kenniseconomie. Door cultuureducatie te verankeren in ons onderwijs wordt het creatieve vermogen van leerlingen sterker ontwikkeld.

Op het gebied van kunst en cultuur maken we graag gebruik van de kennis en ervaringen van onze partners in de regio. We maken gebruik van het aanbod van het Cultuurmenu Zaanstreek en zoeken samenwerking met culturele instellingen zoals de plaatselijke muziekverenigingen en Stichting Jeugdtheater Oostzaan (SJOO).

 

Ouders aan het woord

"Ik vind de individuele benadering van elke leerling belangrijk".

"De sfeer, de uitstraling en de ligging van de school zijn goed. Het is fijn dat er zo veel extra activiteiten worden georganiseerd, zoals sport, toneel, dans en zang. De docenten werken met liefde ontzettend hard voor onze school."