Onze visie

De Noorderschool, een dorpsschool met grootse ambities!

De Noorderschool is een openbare school waar iedereen welkom is en kinderen samen opgroeien. We leren met elkaar en we denken in oplossingen. We helpen elkaar en we hechten waarde aan een rustige omgeving met goede omgangsvormen en duidelijke afspraken. Het resultaat is een positief pedagogisch klimaat als solide basis om nieuwe kennis en vaardigheden te leren. Zo gaan onze leerlingen met vertrouwen hun toekomst tegemoet. 

Kleuters starten bij ons in een veilige en uitdagende omgeving. We vinden zelfstandigheid belangrijk en geven steeds meer verantwoordelijkheid, naarmate kinderen ouder worden. We worden hierbij geholpen door de zeven gewoonten van de The leader in me. Hierdoor krijgen de leerlingen zelfvertrouwen, waarden en vaardigheden die nodig zijn voor de samenleving van vandaag en morgen. Kinderen stellen zichzelf doelen en stellen vragen als Wat wil ik leren? Hoe kan ik dat leren en wat heb ik daarvoor nodig?

We vinden een goede basis belangrijk: rekenen, (begrijpend) lezen en spellen krijgen veel aandacht. Bij de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek stellen we het ontdekkend en onderzoekend leren meer centraal in groep 5 t/m 8. Daarnaast vinden we dat onze leerlingen méér nodig hebben in hun ontwikkeling. We spelen lekker buiten en onderzoeken de natuur in onze "achtertuin" Het Twiske. We bezoeken musea en bedrijven, bekijken kunst en zijn creatief.

Wilt u meer weten over onze onderwijsvisie en -aanpak, lees dan meer over onze schoolontwikkeling of bekijk onze uitgebreide schoolgids

Leerkrachten aan het woord

"Wij dagen uit tot leren en samenwerken."

"Op onze kleinschalige school helpen en zorgen we voor elkaar. We hebben een goede communicatie binnen het team, met de leerlingen en de ouders."