Onze schooltijden

Continurooster
De Noorderschool heeft een continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen tussen de middag overblijven en samen hun lunch gebruiken die wordt geregeld door de school.* 


Onze schooltijden zijn:

Maandag 8.30 uur - 15.00 uur
Dinsdag 8.30 uur - 15.00 uur
Woensdag 8.30 uur - 12.30 uur
Donderdag 8.30 uur - 15.00 uur
Vrijdag 8.30 uur - 12.30 uur 
 
*  Voor de lunch betaalt u een bijdrage van € 130,- per schooljaar. 

Schoolvakanties 2023-2024
Vakantie  Periode
Zomervakantie 2023        22 juli t/m 4 september 2023
Herfstvakantie 2023 23 oktober t/m 27 oktober 2023
Kerstvakantie 2023 23 december 2023 t/m 7 januari 2024           
Voorjaarsvakantie 2024 17 februari t/m 25 februari 2024
Goede Vrijdag & Pasen 2024    29 maart t/m 1 April 2024
Meivakantie 2024 27 april t/m 12 mei 2024
Pinksteren 2024 19 & 20 mei 2024 + 21 mei studiedag
Zomervakantie 2024 20 juli t/m 1 september 2024
   
Studiedagen
Studiedag Teamontwikkeling:         Vrijdag 22 december 2023 
Studiedag Schoolzelfevaluatie:       Maandag 5 februari 2024
Studiedag Opspoor:                      Vrijdag 15 maart 2024
Studiedag Schoolontwikkeling:       Dinsdag 21 mei 2024
Studiedag Schoolzelfevaluatie:       Maandag 24 juni 2024
Roostervrije compensatie dag:       Vrijdag 19 juli 2024

 


 

Leerkrachten aan het woord

"Wij dagen uit tot leren en samenwerken."

"Op onze kleinschalige school helpen en zorgen we voor elkaar. We hebben een goede communicatie binnen het team, met de leerlingen en de ouders."