Leerlingbetrokkenheid

De mening van onze leerlingen doet er toe!
Wij bevorderen de betrokkenheid van onze leerlingen door hen serieus te nemen als deelnemer aan het onderwijs. We zien de school als een gemeenschap waarvan iedereen deel uitmaakt en waaraan iedereen een bijdrage kan leveren.
Wij stimuleren leerlingen om mee te denken en mee te praten over wat op school of in de klas gebeurt. Alle onderwerpen die ze aandragen, worden serieus genomen. We leren hen te praten over de dingen die goed gaan, maar ook over zaken die minder goed gaan. Leerlingen ontwikkelen zo hun sociale en communicatieve vaardigheden en krijgen meer zelfvertrouwen.

Leerkrachten aan het woord

"De samenwerking met collega's is goed en op elkaar afgestemd."

"Wij vinden dat wij samen verantwoordelijk zijn voor alle kinderen en dat je elkaars kinderen aan mag spreken. Dit vind ik erg prettig en zorgt ervoor dat het schoolklimaat goed is."