Oudercommunicatie

Communicatie
Wij communiceren open en transparant met ouders/verzorgers over de ontwikkeling van hun kind(eren). De dialoog met ouders is belangrijk om de ontwikkeling goed te kunnen begeleiden. Als ouders vragen of opmerkingen hebben, staan de deuren van leerkrachten en directie altijd open om samen het gesprek daarover te voeren. Daarnaast hebben wij gedurende het schooljaar een aantal vaste contactmomenten:
  • Informatieavond aan het begin van het schooljaar: ouders maken nader kennis met de leerkracht en de wijze waarop hij/zij de lessen in de groep het komende schooljaar organiseert. 
  • 10-minutengesprekken. Vanaf groep 3 worden de vorderingen van de leerlingen twee keer per jaar vastgelegd in een rapport dat het uitgangspunt is voor een gesprek tussen de ouder en de groepsleerkracht(en). Vanaf groep 6 mag de leerling bij de gesprekken aanwezig zijn; hun aanwezigheid wordt door de school bijzonder op prijs gesteld.
  • In oktober/november is er ook een spreekavond waarop met name de sociaal emotionele ontwikkeling (gedrag) en werkhouding van de leerlingen worden bespreken en waarbij de bevindingen van de leerkrachten en ervaringen van de ouders aan elkaar gekoppeld worden.
  • Voor de leerlingen van de groepen 1 en 2 gaat er geen schriftelijke rapportage naar de ouders. De vorderingen van de leerlingen worden elk half jaar vastgelegd in KIJK!, het observatie-instrument voor kleuters. Ouders worden dan uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht over de ontwikkeling van hun kind.
  • Afsluiting van projecten waar ouders samen met hun kind de resultaten komen bekijken.
Ouders worden geïnformeerd over de activiteiten en ontwikkelingen op de school door:
  • Het digitale ouderportaal voor de dagelijkse communicatie tussen school/leerkracht en de ouders.
  • Nieuwsbrief, eenmaal in de twee weken over de nieuwe ontwikkelingen op school.
  • Schoolkrant Het Haalbeertje, die twee keer per jaar verschijnt en waarin het werk van de leerlingen centraal staat.
  • Schoolgids met achtergrondinformatie over hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Jaarlijks maken wij een Jaarinformatiegids en Jaarkalender met relevante en praktische informatie over het lopende schooljaar.

Leerlingen aan het woord

"Ik vind het leerplein en de laptops fijn."

"We leren steeds meer nieuwe dingen, maar we spelen ook vaak lekker buiten op het schoolplein."