Verbinden

Elk kind wordt gezien!

We zijn een kleinschalige school waar iedereen elkaar kent en elkaar helpt. We nemen de tijd om samen duidelijke afspraken te maken over hoe we met elkaar omgaan. Als we ons daar niet aan houden, dan bespreken we dat. Bij problemen lopen we niet weg, maar gaan we samen op zoek naar oplossingen. Dit alles maakt dat wij een positieve en veilige omgeving bieden en kinderen met plezier naar de Noorderschool komen.

De Noorderschool staat met haar wortels stevig in de gemeenschap, waarmee we ons sterk verbonden voelen. De buurtgenoten voelen zich ook verbonden met ons en vinden het fijn dat de school in hun midden staat.

Leerlingen aan het woord

"Op school gaan we goed met elkaar om."

"We pesten elkaar niet. We hebben veel vrijheid en de juffen en meesters helpen je als het nodig is."