Meesterschap

Je doet het voor jezelf

Leerlingen zijn medeverantwoordelijk voor wat ze willen leren en wij streven naar eigenaarschap. Ze stellen zichzelf steeds de vraag: wat wil ik leren? De leerdoelen die gekozen worden, komen op doelenmuren in de klas te staan, zowel voor de groep als voor de individuele leerling. Hierop staat waar ze extra aan willen werken. Ze worden zich bewust van hun eigen handelen en gaan ondernemend op zoek naar oplossingen. Daarbij vragen ze hulp aan de ander, want het is niet erg als het niet meteen lukt. Alles wat geleerd wordt, komt in een portfolio te staan of wordt gepresenteerd, zodat andere kinderen, leerkrachten en ouders mee kunnen kijken wat je allemaal te weten bent gekomen.

Wat voor de leerlingen geldt, is ook van toepassing voor de leerkrachten. Ook zij denken na over hun eigen ontwikkeling en wat ze daarvoor nog willen of moeten leren. Ze delen kennis en ervaring en vullen elkaars talenten aan. In het team zijn we voortdurend in gesprek en spreken elkaar aan op de gemaakte afspraken. Zo doorleeft de leerkracht hetzelfde proces als de leerlingen, gaat bewuster handelen en toont voorbeeldgedrag.

We zorgen voor een gedegen basis wat betreft rekenen, spelling en (begrijpend) lezen. Voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek en het ontmoetingsonderwijs gaan kinderen vanuit een eigen onderzoeksvraag op ontdekkingstocht. Hierbij maken ze gebruik van alle beschikbare informatiebronnen én natuurlijk hun eigen talenten.

Leerlingen aan het woord

"Ik vind het leerplein en de laptops fijn."

"We leren steeds meer nieuwe dingen, maar we spelen ook vaak lekker buiten op het schoolplein."