Vertrouwen

Samen zoeken naar wat goed is voor jou!

Vertrouwen is de basis van waaruit kinderen het beste leren. Vertrouwen in eigen kunnen; bij ons leren kinderen dat ze altijd een eigen keuze kunnen maken. Ze leren nadenken over wat goed voor ze is en over wat de consequenties zijn van hun keuzes. Bij het maken van deze keuzes worden de leerlingen ondersteund door de leerkrachten en gaan zo gemotiveerd en zelfbewust aan de slag om te leren.

Vertrouwen in je klasgenoten en de leerkrachten. Dat kan omdat we met elkaar duidelijke afspraken hebben. En als het het even niet lukt om je daaraan te houden gaan we samen in gesprek over hoe het anders kan.

Ouders weten wat we van hen verwachten, wat hun rol is en wat onze rol is in het onderwijsproces. Zo hebben wij vertrouwen in de ouders en de ouders in ons. Het resultaat is een mooi pedagogisch klimaat waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt voor wat er gebeurt in de school.

Leerkrachten aan het woord

"Wij dagen uit tot leren en samenwerken."

"Op onze kleinschalige school helpen en zorgen we voor elkaar. We hebben een goede communicatie binnen het team, met de leerlingen en de ouders."